מזכר שיתוף פעולה בתחום החקלאות נחתם בין ישראל לאוקראינה

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ערך ביקור רשמי באוקראינה באוגוסט 2019.

מזכר שיתוף פעולה בתחום החקלאות נחתם בין ישראל לאוקראינה

בעקבות השיחות נחתמו מספר מסמכים עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי:

  • מזכר שיתופי פעולה בתחום החקלאות
  • הסכם לקידום לימוד השפה העברית במוסדות החינוך של אוקראינה ולימוד השפה האוקראינית במוסדות החינוך של מדינת ישראל
  • תוכנית שיתוף פעולה בתחום החינוך, התרבות, הנוער והספורט לשנים 2019-2022
  • מזכר הבנות בין המשרד לפיתוח כלכלי ומסחר באוקראינה לבין משרד הפטנטים הישראלי של משרד המשפטים של מדינת ישראל